Dışarıdan Düşünmek – Deleuze ve Guattari Perspektifinden Felsefe, Siyaset ve Sanat Yazıları (Varlık, Ocak 2017)

“Dışarıdan Düşünmek – Deleuze ve Guattari Perspektifinden Felsefe, Siyaset ve Sanat Yazıları” kitabı üzerine yazım, Varlık’ın Ocak sayısında.

15697409_10109540918479764_7914818467209811573_n

Yersizlik-yurtsuzluk kavramı ve konunun önde gelen düşünürleri Deleuze ile Guattari’nin isimleri son dönemlerde sıkça telâffuz edilmeye başlandı. 2014 yılında yayımlanan Yarabıçak1 adlı deneysel metninde Ömer Faruk, yersizlik-yurtsuzluk ve göçebe düşünceyi asırlardır bir devlet kurmamış, vatan gibi bir kavrama ihtiyaç duymamış, hiçbir zaman bayrakları, millî marşları olmamış Çingeneler üzerinden işlemişti. Bu yenilikçi deneme metninin yeterince okunup tartışılmadığını düşünüyorum. Ömer Faruk bu kez düşün dünyamıza, içinde akademisyenlerin de bulunduğu geniş yazar kadrosu tarafından titizlikle kotarılmış bir kitapla katkıda bulundu. Dışarıdan Düşünmek seçkisi, Deleuze ve Guattari Perspektifinden Felsefe, Siyaset ve Sanat Yazıları alt başlığıyla yayımlandı. Kitap felsefeden politikaya, edebiyattan mimariye farklı alanlarda Deleuze ve Guattari’nin öncülüğünü yaptığı düşüncelerin izini sürüyor. Kısa bir inceleme yazısı elbette kitabın kapsamlı içeriğini lâyıkıyla yansıtamayacaktır. Bu metin, çoklu düşünürler Deleuze ve Guattari’nin fikirlerinin edebiyat ve dil bağlamındaki etkilerini inceleyen birkaç makale üzerinden derinleşerek, kitabın kavramsal kapasitesi hakkında bir bilgi vermeyi amaçlıyor.